Video: Shakira y Beirut

shakira, videos

Shakira y su visita a Beirut